شنبه 1397/دي/29

جاده های انگلستان الکتریکی می شوند!

متن کامل خبر

 

 

تک دیتا: شرکت بزرگراه های انگلستان به تازگی اعلام کرده است که برخی از جاده ها را بصورت آزمایشی به تکنولوژی " انتقال قدرت بیسیم دینامیک" مجهز خواهد کرد. این تکنولوژی رانندگان خودرو های الکتریکی را قادر می سازد تا بدون توقف برای شارژ کردن خودروی خود بتوانند مسافت های طولانی را طی کنند. این آزمایشات با هدف سنجش میزان امنیت و کارایی این تکنولوژی برای پیاده سازی در جاده های اصلی در طول کشور انجام خواهد گرفت. وزیر راه و ترابری این کشور Andrew Jones معتقد است که توانایی شارژ کردن خودرو های الکتریکی هنگام حرکت امکانات فوق العاده ای را در آینده برای این صنعت فراهم خواهد کرد و این پروژه را بخشی از سرمایه گذاری 500 میلیون پوندی دولت برای پیشگام شدن کشور انگلستان در این زمینه اعلام کرد.

دولت این سرمایه گذاری را برای پنج سال آینده و رشد کشور در این زمینه و اشتغال زایی ادامه خواهد داد. در راستای این آزمایشات ، ماشین های الکتریکی نیز مجهز به تجهیزاتی برای دریافت بیسیم انرژی الکتریکی که در زیر سطح زمین جریان دارد ، خواهند شد. شرکت بزرگراه های انگلستان اعلام کرده است که این آزمایشات تا 18 ماه آینده به طول خواهند انجامید و پس از آن امکان اینکه به بهره برداری گسترده برسند وجود دارد. همچنین این شرکت برنامه ای برای نصب ایستگاه های شارژ خودرو های الکتریکی در فواصل 20 مایلی در جاده ها را نیز دنبال می کند.