جمعه 1399/فروردين/15

مقالات و یادداشت ها

دانلود
نام مقاله

موضوع مقاله

تعرفه نرخ پایه خدمات فنی و مهندسی انفورماتیک

تعرفه نرخ پایه خدمات فنی و مهندسی انفورماتیک

آشنایی با Cisco TwinGig Convertor

آشنایی با Cisco TwinGig Convertor

آشنایی باپارامترهای تست فلوک Fluke parameters

آشنایی باپارامترهای تست فلوک Fluke parameters

جهت آگاهی از تخفیف ویژه نوروزی شرکت مهرگان شبکه آفاق در فروش کابل شبکه نگزنس Cat6 UTP , SFTP به بخش فروش ویژه مراجعه فرمایید.

جهت آگاهی از تخفیف ویژه نوروزی شرکت مهرگان شبکه آفاق در فروش کابل شبکه نگزنس Cat6 UTP , SFTP به بخش فروش ویژه مراجعه فرمایید.

تاریخچه مختصری از شرکت نگزنس Nexans تولید کننده کابل شبکه و تجهیزات شبکه Nexans فرانسه

تاریخچه مختصری از شرکت نگزنس Nexans تولید کننده کابل شبکه و تجهیزات شبکه Nexans فرانسه

استخدام کارمند فروش در شرکت مهرگان شبکه آفاق

استخدام کارمند فروش در شرکت مهرگان شبکه آفاق

معرفی استانداردها و اصطلاحات شبکه های کامپیوتری

معرفی استانداردها و اصطلاحات شبکه های کامپیوتری

Hvac and Control System

سیستم خنک کننده مرکز داده Hvac کنترل مرکز داده

Group Policy Catalog

بروشور اعمال سیاست های گروهی در دامنه

100 نکته سایت

باید ها و نباید های طراحی سایت